Eldningsförbud & grillsäkerhet

Information angående eldningsförbud & grillsäkerhet utifrån rådande omständigheter i Sverige med torka, bränder samt totalt eldningsförbud

Sverige har just nu över hela landet extrem värme, torka, bränder och eldningsförbud därför vill Grilltips uppmana alla grillare att ta hänsyn till de förbud som råder och att ni aktivt tar del av information om vad som gäller där ni bor.


Informationen i detta inlägg är tänkt som riktlinjer för att hjälpa till att få fram rätt säkerhetstänk under rådande omständigheter. Ni bör alltså även själva kolla upp vad som gäller just där du bor genom att läsa och följa länsstyrelsens & räddningstjänstens anvisningar för eldning och grillning.

 

Vad innebär eldningsförbud

Om eldningsförbud råder under brandriskvärde 4-5E är det bara tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser i naturen eller hemma i trädgården med ändamålsenlig grill under förutsättning att försiktighet iakttas. 

 

Brandrisken värderas i en femgradig skala 1 - 5 där 5 anger det högsta värdet. Lista över brandrisker visas nedan:

 • Brandrisk 1 - Mycket liten brandrisk
 • Brandrisk 2 - Liten brandrisk
 • Brandrisk 3 - Normal brandrisk
 • Brandrisk 4 - Stor brandrisk
 • Brandrisk 5 - Mycket stor
 • Brandrisk 5E - Mycket stor brandrisk, extremt torrt.


OBS! Under ett normalt eldningsförbud så är det tillåtet att använda iordningställda grillplatser ute i naturen men det är inte tillåtet under rådande totalt eldningsförbud utan det gäller endast hemma på gården med ändamålsendlig grill.


Vid eventuell grillning bör ni även vara extra noga med att jobba med säkerheten runt grillen vid hemmet genom att ha släckningsutrustning i närheten om olyckan skulle vara framme, allt för att undvika eventuella bränder utanför grillen.


Om du grillar på egen tomt under eldningsförbud tänk då på följande.

 • Kontrollera alltid den aktuella statusen för ditt län före du grillar. Använd även sunt förnuft, är det för torrt och du känner att det verkar osäkert så låter du hellre bli.
 • Vidta alltid största försiktighet ifall du grillar vid eldningsförbud. Ha riktig släckningsutrustning till hands ifall olyckan skulle vara framme.
 • Se till att du har en ändamålsenlig grill som är hel och inte utgör en risk i sig själv.
 • För att minska chansen för eventuellt gniststänk bör du i första hand använda tändkuber nere i grillen och tända den varsamt med locket på och öppet spjäll vid upptändningen. Använd aldrig tändvätska.
 • Lämna aldrig grillen obevakad.

 

Läs gärna vår sida med allmän grillsäkerhet för att ytterligare få förståelse för vad man normalt bör ha för säkerhetstänk vid en grillning.

 

Källor:
https://www.dinsakerhet.se
https://www.lansstyrelsen.se
https://hemmet.trygghansa.se

connyarv

Conny Arvidsson heter jag och det är jag som driver Grilltips.se som är en blogg med tips, råd och recept för er som älskar grillning och bbq.

Kommentarer (0)

Du måste registrera dig eller logga in med nedan för att kommentera detta.

Annons

Copyright © Grilltips 2021. All rights reserved. Utvecklad av Siljan Design